• +48 577 033 288

Firma Kiełbasa Krzysztof, 24-100 Puławy (Polska) wraz z partnerem zagranicznym Prywatną Spółką Akcyjną Zbarazkie ATP 16140 47302, Zbarazh (Ukraina) uzyskała zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie międzynarodowym na trasach:

Firmy:

Prywatna Spółka Akcyjna
„Zbarazkie ATP 16140” (Ukraina)
Kiełbasa Krzysztof  (Polska)

Obsługiwane trasy:

Puławy (Polska) – Iwano-Frankowsk (Ukraina)
Katowice (Polska) – Chmielnicki (Ukraina)
Puławy (Polska) – Równe (Ukraina)
Warszawa (Polska) – Zaleszczyki (Ukraina)

© Copyright 2017